Ninel Danila Instagram Stats & Analytics Dashboard

Ninel Danila Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-06-18 13:43:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.13N
Chú ý7.49N
Bài viết1.38N
Xếp hạng toàn cầu
316,042nd (Top 39.4%)
Sao điểm Nox
0.74
Nên suy nghĩ thêm(Top 47.6%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Ninel Danila Daily Followers (1 năm gần đây)
Ninel Danila Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Ninel Danila Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Ninel Danila @Ninel Danila
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu