Nika Turković Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nika Turković Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-17 09:52:48Đang tính toán
Tổng số đăng ký25.88N
Chú ý601
Bài viết906
Xếp hạng toàn cầu
556,460th (Top 19.6%)
Sao điểm Nox
3.37
Có tiềm năng(Top 5.4%)
tỷ lệ tương tác
6.3%
1.62N 16
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nika Turković Daily Followers (1 năm gần đây)
Nika Turković Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nika Turković Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nika Turković @Nika Turković
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
✉️ [email protected] 🎙BOOKING: [email protected] 💿new single ‘dok nas nema’ OUT NOW