Nick Turner Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nick Turner Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-20 15:15:33Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.13N
Chú ý623
Bài viết831
Xếp hạng toàn cầu
1,296,122nd (Top 45.4%)
Sao điểm Nox
0.63
Nên suy nghĩ thêm(Top 71.0%)
tỷ lệ tương tác
1.2%
37 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nick Turner Daily Followers (1 năm gần đây)
Nick Turner Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nick Turner Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nick Turner @Nick Turner
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🇺🇸 Artist www.nickturnerstudio.com