nickiminaj Instagram Stats & Analytics Dashboard

nickiminaj Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-11-15 15:24:08Đang tính toán
Tổng số đăng ký163.04TR
Chú ý579
Bài viết6.2N
Xếp hạng toàn cầu
20th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.67
Nên suy nghĩ thêm(Top 11.6%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
800.45N82
Thu nhập dự tính
1.27TỶ (Mỗi bài viết)
CPM 227.5N-409.5N
nickiminaj Daily Followers (1 năm gần đây)
nickiminaj Engagement Post
nickiminaj @nickiminaj
Quốc gia Pháp
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
AndianaMinaj will appear on #RHOP REUNION EP 3 & 4