Ngoc Trinh Instagram Stats & Analytics Dashboard

Ngoc Trinh Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-08 12:02:33Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.81TR
Chú ý834
Bài viết2.84N
Xếp hạng toàn cầu
3,301st (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.1%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
51.63N 223
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Ngoc Trinh Daily Followers (1 năm gần đây)
Ngoc Trinh Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Ngoc Trinh Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Ngoc Trinh @Ngoc Trinh
Quốc gia Việt Nam
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
🔴YouTube: NgocTrinhOfficial 🔵FB: /ngoctrinhfashion89 ⚪️For work: *** 🌸@ngoctrinhspa 🌸@ngoctrinhfashion