NFL Instagram Stats & Analytics Dashboard

NFL Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-04 17:49:54Đang tính toán
Tổng số đăng ký25.56TR
Chú ý2.07N
Bài viết47.41N
Xếp hạng toàn cầu
344th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.19
Nên suy nghĩ thêm(Top 36.1%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
154.77N 976
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
NFL Daily Followers (1 năm gần đây)
NFL Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
NFL Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác