New York Live Instagram Stats & Analytics Dashboard

New York Live Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 13:11:33Đang tính toán
Tổng số đăng ký24.15N
Chú ý2.24N
Bài viết4.46N
Xếp hạng toàn cầu
1,073,746th (Top 22.6%)
Sao điểm Nox
1.66
Nên suy nghĩ thêm(Top 52.1%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
65 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
New York Live Daily Followers (1 năm gần đây)
New York Live Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
New York Live Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
New York Live @New York Live
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
We're all about food, fashion, Broadway, celebs and the best of #NYC. Watch us on @nbcnewyork weekdays at 11:30 AM! #newyorklivetv