NET-A-PORTER Instagram Stats & Analytics Dashboard

NET-A-PORTER Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-16 12:16:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.09TR
Chú ý795
Bài viết11.95N
Xếp hạng toàn cầu
3,941st (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.17
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.8%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
1.21N 23
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
NET-A-PORTER Daily Followers (1 năm gần đây)
NET-A-PORTER Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
NET-A-PORTER Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
NET-A-PORTER @NET-A-PORTER
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Incredible Fashion. Every Day. Tag your purchases with #NETAPORTER and follow @portermagazine for more incredible content | Part of @ynap