Nespresso Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nespresso Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-26 17:26:33Đang tính toán
Tổng số đăng ký766.44N
Chú ý206
Bài viết2.29N
Xếp hạng toàn cầu
50,543rd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.51
Nên suy nghĩ thêm(Top 19.0%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
2.99N 51
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nespresso Daily Followers (1 năm gần đây)
Nespresso Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nespresso Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác