neguz305 Instagram Stats & Analytics Dashboard

neguz305 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-22 17:15:51Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.99N
Chú ý2.25N
Bài viết13
Xếp hạng toàn cầu
618,155th (Top 35.6%)
Sao điểm Nox
2.54
Nên suy nghĩ thêm(Top 17.8%)
tỷ lệ tương tác
3.8%
188 37
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
neguz305 Daily Followers (1 năm gần đây)
neguz305 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
neguz305 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
neguz305 @neguz305
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
#neguz #nzrecords NUEVO VIDEO - VACILÓN.. YUNG SARRIA & NEGUZ 🔥🔥🔥 LINK ⬇