Nefisa Mkhabela Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nefisa Mkhabela Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-26 17:14:57Đang tính toán
Tổng số đăng ký287.95N
Chú ý516
Bài viết91
Xếp hạng toàn cầu
165,797th (Top 1.6%)
Sao điểm Nox
3.8
Có tiềm năng(Top 1.3%)
tỷ lệ tương tác
14.2%
40.62N 193
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nefisa Mkhabela Daily Followers (1 năm gần đây)
Nefisa Mkhabela Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nefisa Mkhabela Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nefisa Mkhabela @Nefisa Mkhabela
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
NO FACEBOOK ACCOUNT 🚫 THIS IS MY ONLY IG ACCOUNT For bookings/enquires ✉️: [email protected] For acting bookings 📧: ***