NDTV India Instagram Stats & Analytics Dashboard

NDTV India Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-29 10:30:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký910.57N
Chú ý2
Bài viết6.83N
Xếp hạng toàn cầu
42,253rd (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 6.4%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
3.88N 90
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
NDTV India Daily Followers (1 năm gần đây)
NDTV India Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
NDTV India Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác