Nick Bosa Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nick Bosa Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 17:52:17Đang tính toán
Tổng số đăng ký679.57N
Chú ý536
Bài viết481
Xếp hạng toàn cầu
59,286th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.83
Có tiềm năng(Top 1.1%)
tỷ lệ tương tác
9.6%
64.78N 580
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nick Bosa Daily Followers (1 năm gần đây)
Nick Bosa Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nick Bosa Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nick Bosa @Nick Bosa
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
#buckeyes #niners🏈🇮🇹🌊☀🇺🇸