nbcbrooklyn99 Instagram Stats & Analytics Dashboard

nbcbrooklyn99 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-11-19 14:21:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.64TR
Chú ý29
Bài viết2.04N
Xếp hạng toàn cầu
3,888th (Top 1%)
Sao điểm Nox
4.31
Đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
4.2%
111.88N287
Thu nhập dự tính
178.78TR (Mỗi bài viết)
CPM 227.5N-409.5N
nbcbrooklyn99 Daily Followers (1 năm gần đây)
nbcbrooklyn99 Engagement Post
nbcbrooklyn99 @nbcbrooklyn99
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
@NBC's #Brooklyn99 is keeping it 🆒🆒🆒. Streaming on @PeacockTV.