Nathaly Cruz Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nathaly Cruz Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-05 08:41:59Đang tính toán
Tổng số đăng ký30.81N
Chú ý3.12N
Bài viết1.41N
Xếp hạng toàn cầu
1,559,368th (Top 18.3%)
Sao điểm Nox
1.53
Nên suy nghĩ thêm(Top 54.1%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
258 34
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nathaly Cruz Daily Followers (1 năm gần đây)
Nathaly Cruz Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nathaly Cruz Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nathaly Cruz @Nathaly Cruz
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
Diretora Point da Dança/D13 🇧🇷 Professora/Coreógrafa Amo o que faço e faço por amor 💚 Sou 013 🏝 @pointdadanca_ @distrito.treze