Nasty Gal Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nasty Gal Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-23 16:12:50Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.91TR
Chú ý1N
Bài viết10.67N
Xếp hạng toàn cầu
4,118th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.0%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
2.02N 143
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nasty Gal Daily Followers (1 năm gần đây)
Nasty Gal Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nasty Gal Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nasty Gal @Nasty Gal
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
#NastyGalsDoItBetter TikTok: @nastygal Shop the Feed👇💫