naSala Instagram Stats & Analytics Dashboard

naSala Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 20:35:02Đang tính toán
Tổng số đăng ký88.35N
Chú ý110
Bài viết4.97N
Xếp hạng toàn cầu
557,355th (Top 8.4%)
Sao điểm Nox
2.47
Nên suy nghĩ thêm(Top 20.3%)
tỷ lệ tương tác
1.0%
715 201
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
naSala Daily Followers (1 năm gần đây)
naSala Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
naSala Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
naSala @naSala
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Dream Big. Make it happen.✨