narekambar Instagram Stats & Analytics Dashboard

narekambar Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-03-21 13:40:53Đang tính toán
Tổng số đăng ký8.67N
Chú ý1.44N
Bài viết95
Xếp hạng toàn cầu
363,454th (Top 27.7%)
Sao điểm Nox
2.95
Nên suy nghĩ thêm(Top 12.6%)
tỷ lệ tương tác
16.0%
1.32N 69
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
narekambar Daily Followers (1 năm gần đây)
narekambar Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
narekambar Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
narekambar @narekambar
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Mixing & Mastering Engineer🎚Los Angeles