Naina 🏳️‍🌈 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Naina 🏳️‍🌈 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-12 06:12:03Đang tính toán
Tổng số đăng ký29.89N
Chú ý391
Bài viết408
Xếp hạng toàn cầu
486,582nd (Top 18.6%)
Sao điểm Nox
1.58
Nên suy nghĩ thêm(Top 49.5%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
120 27
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Naina 🏳️‍🌈 Daily Followers (1 năm gần đây)
Naina 🏳️‍🌈 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Naina 🏳️‍🌈 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Naina 🏳️‍🌈 @Naina 🏳️‍🌈
Quốc gia Đức
Ngôn ngữ Tiếng Đức
Thẻ kênh
Giới thiệu
berlin 🏙 social @ tiktok 📱 flexen im feed, fun in der story 🚀 anfragen & impressum nur per mail 💌