Yappy Instagram Stats & Analytics Dashboard

Yappy Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 05:51:49Đang tính toán
Tổng số đăng ký29.4N
Chú ý576
Bài viết87
Xếp hạng toàn cầu
1,352,579th (Top 20.3%)
Sao điểm Nox
3.24
Có tiềm năng(Top 7.5%)
tỷ lệ tương tác
11.1%
3.23N 37
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Yappy Daily Followers (1 năm gần đây)
Yappy Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Yappy Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Yappy @Yappy
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Trung (Truyền thống)
Thẻ kênh
Giới thiệu
工作邀約請洽 紀妡GC : *** Line ID : v10952