Alex Medina Instagram Stats & Analytics Dashboard

Alex Medina Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-18 03:14:05Đang tính toán
Tổng số đăng ký35.16N
Chú ý7.43N
Bài viết2.78N
Xếp hạng toàn cầu
1,480,804th (Top 15.8%)
Sao điểm Nox
1.59
Nên suy nghĩ thêm(Top 51.7%)
tỷ lệ tương tác
1.6%
520 39
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Alex Medina Daily Followers (1 năm gần đây)
Alex Medina Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Alex Medina Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Alex Medina @Alex Medina
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
creative director of design @makespringhill | @uninterrupted prev: umg, vox media, reach records los angeles via washington heights, nyc 🇩🇴🇳🇮