MAJIX CARTEL CREW 🕷 Instagram Stats & Analytics Dashboard

MAJIX CARTEL CREW 🕷 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 05:16:10Đang tính toán
Tổng số đăng ký195.82N
Chú ý1.26N
Bài viết630
Xếp hạng toàn cầu
231,379th (Top 3.6%)
Sao điểm Nox
2.18
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.8%)
tỷ lệ tương tác
0.7%
1.19N 113
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
MAJIX CARTEL CREW 🕷 Daily Followers (1 năm gần đây)
MAJIX CARTEL CREW 🕷 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
MAJIX CARTEL CREW 🕷 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
MAJIX CARTEL CREW 🕷 @MAJIX CARTEL CREW 🕷
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
• Music • Film • Fashion • Cannabis • Owner of @PureBlanco_Brand @PureBlanco_420 @PureBlanco_cbd VH1 🎥 @CartelCrew 🔊 Vibesss👇🏽👇🏽