Juan Molinet Instagram Stats & Analytics Dashboard

Juan Molinet Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 16:59:32Đang tính toán
Tổng số đăng ký11.83N
Chú ý1.45N
Bài viết183
Xếp hạng toàn cầu
2,050,317th (Top 35.9%)
Sao điểm Nox
0.99
Nên suy nghĩ thêm(Top 68.5%)
tỷ lệ tương tác
3.2%
362 11
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Juan Molinet Daily Followers (1 năm gần đây)
Juan Molinet Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Juan Molinet Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Juan Molinet @Juan Molinet
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
Freelance illustrator and character designer from Argentina based in Berlin 🇦🇷 🇩🇪 💚 Analog 3D photography 👉