mindofrez Instagram Stats & Analytics Dashboard

mindofrez Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-25 00:15:09Đang tính toán
Tổng số đăng ký417.81N
Chú ý40
Bài viết15
Xếp hạng toàn cầu
73,440th (Top 2.5%)
Sao điểm Nox
3.78
Có tiềm năng(Top 1.9%)
tỷ lệ tương tác
23.8%
92.48N 6.92N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
mindofrez Daily Followers (1 năm gần đây)
mindofrez Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
mindofrez Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
mindofrez @mindofrez
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu