MeetMeatHK Instagram Stats & Analytics Dashboard

MeetMeatHK Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-01-18 04:42:58Đang tính toán
Tổng số đăng ký32
Chú ý50
Bài viết21
Xếp hạng toàn cầu
1,026,631st (Top 95.8%)
Sao điểm Nox
3.4
Có tiềm năng(Top 7.4%)
tỷ lệ tương tác
24.4%
8 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
MeetMeatHK Daily Followers (1 năm gần đây)
MeetMeatHK Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
MeetMeatHK Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
MeetMeatHK @MeetMeatHK
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
MeetMeat遇肉🥩讓你安居家中都可以享受各國美味肉類👍 Follow us n like😍🤩💕 Fresh💚, Taste😋 & High Quality🤩 是我們的營業宗旨! ❤️ 😍我哋有凍肉類,還有熟食、零食、紅酒等。自設食品加工場,網上零售購物或批發,為你選購到優質食材😋🥰