McDonald’s 🇨🇦 Instagram Stats & Analytics Dashboard

McDonald’s 🇨🇦 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-01 19:05:33Đang tính toán
Tổng số đăng ký171.03N
Chú ý528
Bài viết394
Xếp hạng toàn cầu
276,772nd (Top 3.7%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 43.4%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
1.44N 82
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
McDonald’s 🇨🇦 Daily Followers (1 năm gần đây)
McDonald’s 🇨🇦 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
McDonald’s 🇨🇦 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
McDonald’s 🇨🇦 @McDonald’s 🇨🇦
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
it's put ur ice cream cone in an iced coffee szn