Khanyi Mbau Metanoia Instagram Stats & Analytics Dashboard

Khanyi Mbau Metanoia Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-11 01:44:18Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.83TR
Chú ý1.41N
Bài viết320
Xếp hạng toàn cầu
3,266th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.31
Nên suy nghĩ thêm(Top 27.6%)
tỷ lệ tương tác
0.7%
38.7N 227
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Khanyi Mbau Metanoia Daily Followers (1 năm gần đây)
Khanyi Mbau Metanoia Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Khanyi Mbau Metanoia Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Khanyi Mbau Metanoia @Khanyi Mbau Metanoia
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
DOING WHAT U LOVE IS A MEDITATION 🧘🏽 ✨🌞 NETFLIX YOUNG FAMOUS & AFRICAN / 1st AFRICAN WOMAN ROASTEE 🇿🇦 🇿🇼 🇦🇪🌍MrsK❤️. God body 🌬 @theklassicagency