mario_sorrenti Instagram Stats & Analytics Dashboard

mario_sorrenti Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 00:55:26Đang tính toán
Tổng số đăng ký660.94N
Chú ý1.25N
Bài viết2.49N
Xếp hạng toàn cầu
58,256th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.15
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.2%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
2.38N 22
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
mario_sorrenti Daily Followers (1 năm gần đây)
mario_sorrenti Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
mario_sorrenti Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
mario_sorrenti @mario_sorrenti
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
MARIO SORRENTI