Manny Cruz Instagram Stats & Analytics Dashboard

Manny Cruz Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 21:26:00Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.01TR
Chú ý1.26N
Bài viết242
Xếp hạng toàn cầu
34,830th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.3
Nên suy nghĩ thêm(Top 27.9%)
tỷ lệ tương tác
1.7%
16.86N 461
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Manny Cruz Daily Followers (1 năm gần đây)
Manny Cruz Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Manny Cruz Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Manny Cruz @Manny Cruz
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
🇩🇴 Cantante y compositor dominicano 🏅 5X Latin Grammy Nominee 🌎 Embajador UNICEF ☎️ 809.697.5340 • [email protected] 🎵 “De Lunes a Lunes”