majito_ss Instagram Stats & Analytics Dashboard

majito_ss Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-12-21 11:47:47Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.22N
Chú ý859
Bài viết294
Xếp hạng toàn cầu
289,364th (Top 29.6%)
Sao điểm Nox
2.88
Nên suy nghĩ thêm(Top 11.8%)
tỷ lệ tương tác
4.5%
226 7
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
majito_ss Daily Followers (1 năm gần đây)
majito_ss Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
majito_ss Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
majito_ss @majito_ss
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Let the beat be your lifeline 🎶✨ 🦋 📍🇧🇴 ERES ❤️‍🔥 👇🏼👇🏼