maihan.bui Instagram Stats & Analytics Dashboard

maihan.bui Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-12-30 23:57:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.75N
Chú ý1.23N
Bài viết152
Xếp hạng toàn cầu
471,508th (Top 46.5%)
Sao điểm Nox
2.38
Nên suy nghĩ thêm(Top 20.2%)
tỷ lệ tương tác
22.1%
372 16
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
maihan.bui Daily Followers (1 năm gần đây)
maihan.bui Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
maihan.bui Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
maihan.bui @maihan.bui
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Purdue Alum 🚂 // 📍Indy 🔌 @maihan.photo