Andrea Migno Instagram Stats & Analytics Dashboard

Andrea Migno Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-11 09:05:39Đang tính toán
Tổng số đăng ký186.77N
Chú ý1.02N
Bài viết942
Xếp hạng toàn cầu
266,701st (Top 3.0%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 43.0%)
tỷ lệ tương tác
3.3%
6.14N 48
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Andrea Migno Daily Followers (1 năm gần đây)
Andrea Migno Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Andrea Migno Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Andrea Migno @Andrea Migno
Quốc gia Ý
Ngôn ngữ Ý
Thẻ kênh
Giới thiệu
Moto3 World Championship rider #16🏁 Snipers Team VR|46 Riders Academy 🇮🇹 @fanclubmig16