Luke Jarmey Instagram Stats & Analytics Dashboard

Luke Jarmey Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-15 23:29:26Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.78N
Chú ý981
Bài viết379
Xếp hạng toàn cầu
1,528,627th (Top 55.2%)
Sao điểm Nox
2.28
Nên suy nghĩ thêm(Top 25.5%)
tỷ lệ tương tác
5.3%
91 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Luke Jarmey Daily Followers (1 năm gần đây)
Luke Jarmey Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Luke Jarmey Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Luke Jarmey @Luke Jarmey
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Filmmaker | Photographer 🇬🇧 Chamonix, FR 🎥 RED Komodo Owner/OP