Luisa Macedo Instagram Stats & Analytics Dashboard

Luisa Macedo Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 22:32:32Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.6N
Chú ý853
Bài viết419
Xếp hạng toàn cầu
2,449,044th (Top 49.9%)
Sao điểm Nox
0.59
Nên suy nghĩ thêm(Top 79.4%)
tỷ lệ tương tác
2.3%
59 23
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Luisa Macedo Daily Followers (1 năm gần đây)
Luisa Macedo Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Luisa Macedo Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Luisa Macedo @Luisa Macedo
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Stylist Onde moda, arte e vida se encontram ✉️ ***