Luca Instagram Stats & Analytics Dashboard

Luca Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 14:08:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký15.18N
Chú ý956
Bài viết219
Xếp hạng toàn cầu
1,762,997th (Top 31.1%)
Sao điểm Nox
2.96
Nên suy nghĩ thêm(Top 10.8%)
tỷ lệ tương tác
4.2%
625 13
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Luca Daily Followers (1 năm gần đây)
Luca Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Luca Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Luca @Luca
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
| conceptual minimalist - inspired by timeless aesthetics, contemporary perspectives & hedonistic culture. also doing interior @studiozeitlos