Los Nandez Instagram Stats & Analytics Dashboard

Los Nandez Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-12 13:36:21Đang tính toán
Tổng số đăng ký26.03N
Chú ý2.45N
Bài viết3.95N
Xếp hạng toàn cầu
772,314th (Top 20.8%)
Sao điểm Nox
2.13
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.4%)
tỷ lệ tương tác
1.0%
259 11
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Los Nandez Daily Followers (1 năm gần đây)
Los Nandez Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Los Nandez Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Los Nandez @Los Nandez
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Hip Hop Latino / Rap En Español / Rap Music / #losnandez #loscolombosmusic #viejonandez #nandonandez