lolie_darko Instagram Stats & Analytics Dashboard

lolie_darko Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-03-02 10:36:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.53N
Chú ý1N
Bài viết241
Xếp hạng toàn cầu
371,332nd (Top 30.8%)
Sao điểm Nox
2.72
Nên suy nghĩ thêm(Top 15.2%)
tỷ lệ tương tác
6.9%
354 30
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
lolie_darko Daily Followers (1 năm gần đây)
lolie_darko Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
lolie_darko Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
lolie_darko @lolie_darko
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
👩🏼‍🎨🏴 Manager : @manawilo