Lisa MB 🍉 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Lisa MB 🍉 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-07 23:49:02Đang tính toán
Tổng số đăng ký658
Chú ý689
Bài viết87
Xếp hạng toàn cầu
1,853,181st (Top 74.9%)
Sao điểm Nox
2.2
Nên suy nghĩ thêm(Top 32.9%)
tỷ lệ tương tác
16.5%
104 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Lisa MB 🍉 Daily Followers (1 năm gần đây)
Lisa MB 🍉 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Lisa MB 🍉 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Lisa MB 🍉 @Lisa MB 🍉
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
DA @editionsfirst • Illustratrice -- Mama since 2020 🍼 📍Paris, France