Lexi Lagrandeur Instagram Stats & Analytics Dashboard

Lexi Lagrandeur Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-06-19 03:22:58Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.21N
Chú ý407
Bài viết397
Xếp hạng toàn cầu
216,187th (Top 27.0%)
Sao điểm Nox
1.23
Nên suy nghĩ thêm(Top 36.3%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Lexi Lagrandeur Daily Followers (1 năm gần đây)
Lexi Lagrandeur Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Lexi Lagrandeur Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Lexi Lagrandeur @Lexi Lagrandeur
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tsonga
Thẻ kênh
Giới thiệu
24 | Connecticut 📍 Snapchat: lexilagrandeurx 👻