Leonor Delkader Instagram Stats & Analytics Dashboard

Leonor Delkader Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-08 18:17:22Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.48N
Chú ý1.69N
Bài viết133
Xếp hạng toàn cầu
1,227,615th (Top 49.2%)
Sao điểm Nox
2.32
Nên suy nghĩ thêm(Top 23.4%)
tỷ lệ tương tác
6.1%
146 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Leonor Delkader Daily Followers (1 năm gần đây)
Leonor Delkader Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Leonor Delkader Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Leonor Delkader @Leonor Delkader
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Stylist & Fashion consultant ***