Leon "Rocky" Edwards Instagram Stats & Analytics Dashboard

Leon "Rocky" Edwards Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-12-08 06:05:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký786.81N
Chú ý155
Bài viết463
Xếp hạng toàn cầu
52,290th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.77
Có tiềm năng(Top 1.7%)
tỷ lệ tương tác
5.7%
44.23N 345
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Leon "Rocky" Edwards Daily Followers (1 năm gần đây)
Leon "Rocky" Edwards Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Leon "Rocky" Edwards Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Leon "Rocky" Edwards @Leon "Rocky" Edwards
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
UFC Welterweight Champion Contact:*** @montirex @kngs_athletemanagement