Jamie Shawyer / LDN Movements Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jamie Shawyer / LDN Movements Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-01 14:05:03Đang tính toán
Tổng số đăng ký185.49N
Chú ý247
Bài viết1.11N
Xếp hạng toàn cầu
253,429th (Top 3.4%)
Sao điểm Nox
2.14
Nên suy nghĩ thêm(Top 39%)
tỷ lệ tương tác
2.2%
4.03N 26
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jamie Shawyer / LDN Movements Daily Followers (1 năm gần đây)
Jamie Shawyer / LDN Movements Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jamie Shawyer / LDN Movements Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jamie Shawyer / LDN Movements @Jamie Shawyer / LDN Movements
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
🎥• Football Youtuber with 750,000 subscribers •🎥 Futsal Player ⚽️ - NEW VIDEO ⬇️