Laura Touton Instagram Stats & Analytics Dashboard

Laura Touton Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-18 01:04:06Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.5N
Chú ý850
Bài viết271
Xếp hạng toàn cầu
758,489th (Top 36.9%)
Sao điểm Nox
2.6
Nên suy nghĩ thêm(Top 15.4%)
tỷ lệ tương tác
5.9%
318 9
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Laura Touton Daily Followers (1 năm gần đây)
Laura Touton Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Laura Touton Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Laura Touton @Laura Touton
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Giới thiệu
• Danseuse, Professeur, Chorégraphe • Classique Fusion • contact : ***