Laura Dinu Instagram Stats & Analytics Dashboard

Laura Dinu Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-02 04:05:08Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.89N
Chú ý106
Bài viết786
Xếp hạng toàn cầu
3,959,101st (Top 53.1%)
Sao điểm Nox
2.42
Nên suy nghĩ thêm(Top 22.3%)
tỷ lệ tương tác
4.5%
213 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Laura Dinu Daily Followers (1 năm gần đây)
Laura Dinu Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Laura Dinu Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Laura Dinu @Laura Dinu
Quốc gia Rumani
Ngôn ngữ Rumani
Thẻ kênh
Giới thiệu
If you feel me follow me here and on YouTube guys! My first album is on the way ❤️ 👇🏻👇🏻 @republicproduction