Laide Bakare Instagram Stats & Analytics Dashboard

Laide Bakare Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-18 03:03:52Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.88TR
Chú ý2.39N
Bài viết1.56N
Xếp hạng toàn cầu
15,701st (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.3
Nên suy nghĩ thêm(Top 28.2%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
2.32N 27
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Laide Bakare Daily Followers (1 năm gần đây)
Laide Bakare Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Laide Bakare Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Laide Bakare @Laide Bakare
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Public figure CEO - SIMLINE INT PRODUCTION/Actress/MC /Director/ Brands Inflencer, for bookings:;; +234 906 013 9069