Dudu Khoza Instagram Stats & Analytics Dashboard

Dudu Khoza Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-02 21:26:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký266.24N
Chú ý2.31N
Bài viết5.83N
Xếp hạng toàn cầu
116,305th (Top 3.6%)
Sao điểm Nox
3.01
Có tiềm năng(Top 9.2%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
157 12
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Dudu Khoza Daily Followers (1 năm gần đây)
Dudu Khoza Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Dudu Khoza Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Dudu Khoza @Dudu Khoza
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Radio Personality -UkhoziFM #Jabulujule .Ethekwini Living Legend* Liberty Radio Hall of Fame Telkom Influencer