KSI Instagram Stats & Analytics Dashboard

KSI Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-02-08 09:08:18Đang tính toán
Tổng số đăng ký12.16TR
Chú ý633
Bài viết260
Xếp hạng toàn cầu
1,118th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.77
Có tiềm năng(Top 1.8%)
tỷ lệ tương tác
6.2%
745.08N 3.5N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
KSI Daily Followers (1 năm gần đây)
KSI Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
KSI Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
KSI @KSI
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Founder @drinkprime CEO @misfitsboxing “Not Over Yet” remix featuring @headieone and @csbnines is out now