Krees Waves 🚀 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Krees Waves 🚀 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-09-19 08:17:16Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.3N
Chú ý562
Bài viết179
Xếp hạng toàn cầu
305,004th (Top 38.0%)
Sao điểm Nox
2.65
Nên suy nghĩ thêm(Top 8.5%)
tỷ lệ tương tác
5.2%
108 12
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Krees Waves 🚀 Daily Followers (1 năm gần đây)
Krees Waves 🚀 Engagement Post
Bài đăngIGTV
Krees Waves 🚀 @Krees Waves 🚀
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
🇫🇷 French (#Lille) 🎧 DJ 🎹 Producer (@harmorrecords) Ranked #33 position to top 100 bigroom Chart @beatport Code Créateur Epic : KREESWAVES