KING REC👁RDS ♛ Instagram Stats & Analytics Dashboard

KING REC👁RDS ♛ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-14 04:18:00Đang tính toán
Tổng số đăng ký533.51N
Chú ý7
Bài viết8
Xếp hạng toàn cầu
78,687th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.76
Có tiềm năng(Top 2.1%)
tỷ lệ tương tác
4.6%
23.95N 570
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
KING REC👁RDS ♛ Daily Followers (1 năm gần đây)
KING REC👁RDS ♛ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
KING REC👁RDS ♛ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
KING REC👁RDS ♛ @KING REC👁RDS ♛
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
El Sello Urbano Colombiano con más proyección en la Industria de la música creado en el año 2020. ***