Kimon Maritz Instagram Stats & Analytics Dashboard

Kimon Maritz Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-17 03:18:33Đang tính toán
Tổng số đăng ký25.16N
Chú ý116
Bài viết399
Xếp hạng toàn cầu
561,794th (Top 19.9%)
Sao điểm Nox
3.29
Có tiềm năng(Top 6.1%)
tỷ lệ tương tác
7.6%
1.86N 37
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Kimon Maritz Daily Followers (1 năm gần đây)
Kimon Maritz Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Kimon Maritz Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Kimon Maritz @Kimon Maritz
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
22yo visual storyteller 📍Switzerland